Project Description

het Ronald McDonald Huis

Wanneer ouders en kinderen elkaar het hardst nodig hebben is samen zijn van onschatbare waarde. In het Ronald McDonald Huis logeren ouders, familie en vrienden van kinderen die zijn opgenomen in het Erasmus MC-Sophia. Zo kunnen dus de ouders familie en vrienden 24/7 bij hun zieke kind zijn. Het Ronald McDonald Kinderfonds is een stichting die zieke en gehandicapte kinderen ondersteunt. Het steunen gebeurt door middel van zogenaamde Ronald McDonald Huizen, vlak bij ziekenhuizen, waarin ouders, broers en zussen van zieke kinderen tijdelijk kunnen logeren.

De Sponsorfilm

In deze video worden een aantal sponsoren van het Ronald McDonald Sophia geïnterviewd. lois, de interviewster, heeft zelf ook een zieke zus gehad die hier in het huis verbleef. Samen met haar moeder en zusjes gaat zij op zoek wat de meerwaarden van de sponsoren zijn.